Nomes e Voces - Procura: http://vitimas.nomesevoces.net/ The research project "Names and Voices" began in 2006, thanks to an agreement signed by the three Galician Universities with the Galician Ministry for Culture, in order to study repression in Galicia during the Civil War and Franco's dictatorship, to compile information and supply data relevant to the victims. It is therefore an historical research starting with the coup d'état of 1936, the war and the beginning of dictatorship, which aims at an in depth and complete study of these processes.For further research, Nomes e Voces database is available to download. Please, check use license. Mon, 04 Jul 2022 02:26:47 +0200 http://vitimas.nomesevoces.net gl <![CDATA[Enrique Jaso Roldán]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21475/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 35 years old, University lecturer. Born in Marín (Pontevedra). Lived in: Madrid. Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina en Madrid. Durante a guerra dirixe a Escola nacional de puericultura. Separado do servizo. Co tempo puido ingresar na sanidade pública. O seu pai, Leoncio Jaso Paz, foi fusilado e o seu irmán Leoncio exiliouse. <![CDATA[Vicente Goyanes Álvarez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21474/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 30 years old, University lecturer. Born in Pontedeume (A Coruña). Lived in: Madrid. Axudante de clases prácticas de Patoloxía Xeral en Madrid. Incurso en diferentes procedementos depurativos, sen obter a acreditación do seu título ate finais dos carenta <![CDATA[José Goyanes Álvarez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21473/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 33 years old, University lecturer. Born in Pontedeume (A Coruña). Lived in: Madrid. Axudante de clases prácticas e encargado do Laboratorio de Parasitoloxía da Universidade Central. Sometido a xuízo militar por ser responsable do equipo de transfusión do exército republicano. Cese na docencia <![CDATA[Antonio Culebras Souto]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21472/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 30 years old, University lecturer. Born in Santiago de Compostela (A Coruña). Lived in: Madrid. Axudante de clases prácticas de Paloloxía Xeral. Cesado no posto <![CDATA[Julio Outeiriño Núñez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21471/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 38 years old, University lecturer. Born in Ourense (Ourense). Lived in: Madrid. Profesror auxiliar de Patoloxía Xeral e xefe do laboratorio da cátedra. Inhabilitado indefinidamente para desempeñar cargos de confianza e para a obtención de bolsas durante catro anos. <![CDATA[Juan Vázquez Gayoso]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21470/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man, University lecturer. Born in A Pontenova (Lugo). Lived in: Madrid. Axudante na Facultade de Dereito en Madrid. Ao igual que o seu irmán Jesús, apartado da docencia e exilio <![CDATA[Antonio García Varela]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21469/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 64 years old, University lecturer. Born in O Carballiño (Ourense). Lived in: Madrid. Catedrático de Organografía e Fisioloxía Vexetal en Madrid. Separado da súa cátedra. <![CDATA[Salustio Alvarado Fernández]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21468/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 42 years old, University lecturer. Born in A Coruña (A Coruña). Lived in: Madrid. Catedrático de Organografía e Fisioloxía Animal en Madrid. Tras un longo procedemento, e sen que a súa docencia sexa interrumpida, é inhabilitado para desempeñar cargos directivos e de confianza. <![CDATA[Manuel López Enríquez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21467/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 49 years old, University lecturer. Born in Monforte de Lemos (Lugo). Lived in: Madrid. Axudante de clases prácticas de Oftalmoloxía en Madrid. Tras a guerra, cesado no seu posto. Posteriormente entrou no CSIC. <![CDATA[Miguel Gallas Novas]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21466/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 31 years old, University lecturer. Born in Pontevedra (Pontevedra). Lived in: Madrid. Axudante de clases prácticas de Fisioterapia na cátedra de Varela Radio en Madrid.. Tras a Guerra, inhabilitado para exercer cargos e incapacitado para presentarse a oposicións durante seis anos. <![CDATA[Salvador Velayos Hermida]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21465/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 31 years old, University lecturer. Born in Lugo (Lugo). Lived in: Madrid. Catedrático de Física Teórica en Valencia (1936) e traballo no Instituto Nacional de Física e química.. Inhabilitado para desempeñar cargos e traslado forzoso a Valladolid. En 1955 retorna á Universidade madrileña por oposición. <![CDATA[Miguel Crespí Jaume]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21464/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 43 years old, University lecturer. Born in Pontevedra (Pontevedra). Lived in: Madrid. Catedrático de Química Teórica en Madrid. Separación do servizo e multa por parte do TRP. Rehabilitado en 1952 continuou a docencia en Madrid pero inhabilitado para exercer cargos. <![CDATA[Manuel Rey Busto]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21459/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 34 years old, University lecturer. Born in Santiago de Compostela (A Coruña). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina. Inhabilitación absoluta para todas as universidades españolas <![CDATA[Mario López Durá]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21458/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 25 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas de Anatomía na Facultade de medicina. Inhabilitación absoluta <![CDATA[Jerranfel Cordero Carrete]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21457/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina. Ábreselle expediente por rebeldía ao fuxir a América. <![CDATA[Francisco Nogales Ortiz]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21456/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas de Xinecoloxía e Obstetricia. Inhabilitación absoluta. Pasado o tempo continuou a docencia en Madrid. <![CDATA[Eladio López Jiménez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21455/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina. Separación definitiva no servizo con baixa no escalafón <![CDATA[José Carrero Nine]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21454/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 31 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Anatomía e Técnica Anatómica na Facultade de Medicina. Inhabilitación para exercer cargos de confianza <![CDATA[Miguel Vilar y Vidal]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21453/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 40 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Anatomía na Facultade de Medicina. Separación definitiva do servizo. Rehabilitado en 1940 pero deixa a docencia por solicitar a excedencia. <![CDATA[Jaime Pi y Suñer]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21452/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 33 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Fisioloxía na Facultade de Madicina. Separación definitiva do servizo e exilio en México. <![CDATA[Antonia Ferrín Moreiras]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21451/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 22 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Ciencias e profesora do Instituto.. Inhabilitada para exercer cargos de confianza. Rehabilitada en 1940 <![CDATA[Fernando Calvet Prats]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21450/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 33 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Química Orgánica e membro da xunta directiva do Padroado da Universidade. Separación definitiva do servizo. Marcha a Suecia e Inglaterra e de regreso a Galicia é ingresado por breve tempo na cadea. Rehabilitado en 1944. <![CDATA[Leoncio Virgós Guillén]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21449/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 44 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Química Inorgánica en Farmacia. Separación definitiva do servizo e exilio en Arxentina. Morte en 1938 e represión económica post-mortem por parte do TRP <![CDATA[Carlos Puente Sánchez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21448/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 49 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Farmacia Práctica e membro da xunta directiva do padroado da Universidade.. Suspensión de emprego e soldo durante dous anos e inhabilitación para desempeñar cargos de confianza. Sancións por parte do TRP. Tras a sanción incorporouse á docencia. <![CDATA[Aniceto Charro Arias]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21447/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 33 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Técnica Física e Análise Química e secretario da Facultade de Farmacia.. Suspensión de emprego e soldo durante dous anos e inhabilitación para desempeñar cargos de confianza. Tras a sanción incorporouse á docencia. <![CDATA[Francisco Giral González]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21446/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 25 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Química Orgánica na Facultade de Farmacia. Separación definitiva do servizo e sanción por parte da Comisión de Incautacións e do Tribunal de Responsabilidades Políticas. Exilio en México. <![CDATA[Enrique Rajoy Leloup]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21443/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 54 years old, University lecturer. Born in Santiago de Compostela (A Coruña). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Dereito Civil. Concelleiro de Compostela. Separación definitiva do servizo. <![CDATA[Juan Brañas Cancelo]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21442/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Dereito Internacional. Separación definitiva do servizo. <![CDATA[Antonio Sacristán Colás]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21441/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de dereito Mercantil. Deputado en 1931 por Cáceres.. Separación do servizo e exilio <![CDATA[José Arias Ramos]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21440/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 42 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Dereito Romano e secretario xeral da Universidade.. Destitución e suspensión de emprego e soldo durante dous anos. En 1953 foi nomeado maxistrado do Tribunal Supremo. <![CDATA[Jesús Prados Arrarte]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21439/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 27 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Economía Política e Facenda Pública. Separación definitiva do servizo. Co tempo foi rehabilitado fóra de Galicia, pero entre 1962-64 ten que exiliarse. <![CDATA[Adolfo Miaja de la Muela]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21438/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 28 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Dereito Internacional e secretario das Facultade de Dereito.. Xulgado co resultado de sentenza a prisión 12 anos. Destitución e cese. <![CDATA[Felipe Cordero Carrete]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21437/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 41 years old, University lecturer. Born in Redondela (Pontevedra). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Auxiliar de clases prácticas de inglés e director da Residencia de Estudiantes. Socio do SEG.. Separado definitivamente do servizo. Exercería labor cultural no Instituto Padre Sarmiento. <![CDATA[Manuel Remuñán García]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21436/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 42 years old, University lecturer. Born in Santiago de Compostela (A Coruña). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Literatura e catedrático de Instituto. Suspensión de emprego e soldo durante dous anos. <![CDATA[Sebastián González García-Paz]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21435/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 28 years old, University lecturer. Born in Pontevedra (Pontevedra). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Paleografía e Historia da Arte. Dirixente do SEG. Separación definitiva do servizo e exilio. <![CDATA[Juan David García Bacca]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/21434/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 35 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Catdrático de Lóxica. Separación definitiva no servizo e exilio. <![CDATA[Francisco Fernández del Riego]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/19223/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 23 years old, University lecturer. Born in Lourenzá (Lugo). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). PG, Profesor auxiliar de clases prácticas de Dereito.. Detención sen procesamento xudicial e perda do seu posto de traballo. <![CDATA[Baldomero Casal Aboy]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/18896/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 27 years old, University lecturer. Born in Pontedeume (A Coruña). Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de microbioloxía e Hixiene na Facultade de Medicina. Excedencia forzosa e inhabilitación para cargos de confianza. Tras ser rehabilitado abandona a docencia. <![CDATA[Arturo Cervigón Díaz]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/18895/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 44 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Natural de Arxentina. Axudante de clases prácticas na Facultade de Mediciña. Concelleiro. Separación definitiva do servizo. Represión económica e inhabilitación por parte do TRP <![CDATA[Isidro Parga Pondal]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/18863/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 36 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Química Analítica na Facultade de Ciencias. Membro do Seminario de Estudos Galegos. Separación definitiva do servizo <![CDATA[Manuel Varela Radio]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/18857/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 63 years old, University lecturer. Born in Santiago de Compostela (A Coruña). Lived in: Madrid. Catedrático de Obstetricia e Xinecoloxía en Madrid. Tras o Golpe exíliase en Francia e Suíza, polo que é cesado polas autoridades republicanas por abandono de posto. En 1941, retorna a España sendo sometido a varios procesos por tribunais depuradores. Reposto en 1945 e poucos días despois é xubilado. <![CDATA[Jesús Vázquez Gayoso]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/13725/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 24 years old, University lecturer. Born in A Pontenova (Lugo). Lived in: Madrid. IR, Axudanta na Cátedra de Historia do Dereito na Facultade de Dereito en Madrid. Apartado da docencia e exilio en distintos lugares de Latinoamérica <![CDATA[Manuel Martínez-Risco y Macías]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/13705/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 51 years old, University lecturer. Born in Ourense (Ourense). Lived in: Madrid. IR, Catedrático de Acústica e Óptica en Madrid. Deputado por Ourense. Separación indefinida do servizo e exilio en Francia <![CDATA[Juan López Durá]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/13699/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 26 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). PG, Natural de Cuba. Profesor auxiliar de dereito administrativo. Concelleiro. Separación definitiva do servizo. Incorporado ao exército republicano. Marcha a Francia e logo exilio en México. <![CDATA[Luis Rufilanchas Salcedo]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/11101/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 27 years old, University lecturer. Lived in: Madrid. PSOE, Natural de Asturias. Deputado en Cortes. Morto o 11 de july de 1937Xulgado na Coruña por rebelión co resultado de sentenza a pena de morte. <![CDATA[Ramón Baltar Domínguez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/4918/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 34 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Patoloxía Cirúrxica na Facultade de Medicina. Inhabilitación perpetua para exercer cargos directivos. Ao finalizar a guerra continua na docencia universitaria. Preso en Vigo en 1948 acusado de contribuír ao Socorro Rojo Internacional <![CDATA[Gumersindo Sánchez Guisande]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/4911/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 44 years old, University lecturer. Born in Santiago de Compostela (A Coruña). Lived in: Zaragoza. IR, Catedrático de Anatomía Descritiva na Universidade de Zaragoza. Concelleiro en Zaragoza. Agochado e fuxido nos primeiros intres do Golpe. Separación definitiva do servizo e exilio en Arxentina <![CDATA[Alejandro Otero Fernández]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/4907/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 48 years old, University lecturer. Born in Redondela (Pontevedra). Lived in: Madrid. PSOE, Estudou en Compostela. Catedrático de Obstetricia e Xinecoloxía na Universidade de Granada. Reitor nesa Universidade. Deputado por Pontevedra e subsecretario de defensa durante a Guerra Civil.. Tras a Guerra marcha de España. Separación definitiva do servizo e exilio en México. <![CDATA[Narciso Carrero Nine]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/4883/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 29 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Otorrinolaringoloxía na Facultade de Madicina. Inhabilitado para a docencia durante un ano e indefinida para cargos de confianza. Despois da guerra continua na docencia. <![CDATA[Antonio Baltar Domínguez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/4878/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Man 30 years old, University lecturer. Lived in: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Histoloxía e Anatomía Patolóxica na Facultade de Medicina. Separación definitiva do servizo. Perseguido e exilio en Arxentina.