Nomes e Voces - Procura: http://vitimas.nomesevoces.net/ O Proxecto de Investigación "Nomes e Voces" naceu en 2006, a través dun convenio das tres universidades galegas coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, co obxectivo de estudar a represión en Galicia durante a guerra civil e o franquismo, recompilar información e ofrecer datos relativos ás vítimas. Abórdase, pois, unha investigación histórica que parte do golpe de estado de 1936, a guerra e os inicios da ditadura, e pretende un estudo profundo e completo deses procesos.Para o seu estudo, pode descargar a base de datos de Nomes e Voces. Consulte as licenzas de uso. Thu, 30 Jun 2022 03:08:50 +0200 http://vitimas.nomesevoces.net gl <![CDATA[Enrique Jaso Roldán]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21475/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 35 anos, Profesor universitario. Natural de Marín (Pontevedra). Veciñanza: Madrid. Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina en Madrid. Durante a guerra dirixe a Escola nacional de puericultura. Separado do servizo. Co tempo puido ingresar na sanidade pública. O seu pai, Leoncio Jaso Paz, foi fusilado e o seu irmán Leoncio exiliouse. <![CDATA[Vicente Goyanes Álvarez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21474/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 30 anos, Profesor universitario. Natural de Pontedeume (A Coruña). Veciñanza: Madrid. Axudante de clases prácticas de Patoloxía Xeral en Madrid. Incurso en diferentes procedementos depurativos, sen obter a acreditación do seu título ate finais dos carenta <![CDATA[José Goyanes Álvarez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21473/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 33 anos, Profesor universitario. Natural de Pontedeume (A Coruña). Veciñanza: Madrid. Axudante de clases prácticas e encargado do Laboratorio de Parasitoloxía da Universidade Central. Sometido a xuízo militar por ser responsable do equipo de transfusión do exército republicano. Cese na docencia <![CDATA[Antonio Culebras Souto]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21472/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 30 anos, Profesor universitario. Natural de Santiago de Compostela (A Coruña). Veciñanza: Madrid. Axudante de clases prácticas de Paloloxía Xeral. Cesado no posto <![CDATA[Julio Outeiriño Núñez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21471/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 38 anos, Profesor universitario. Natural de Ourense (Ourense). Veciñanza: Madrid. Profesror auxiliar de Patoloxía Xeral e xefe do laboratorio da cátedra. Inhabilitado indefinidamente para desempeñar cargos de confianza e para a obtención de bolsas durante catro anos. <![CDATA[Juan Vázquez Gayoso]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21470/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home, Profesor universitario. Natural de A Pontenova (Lugo). Veciñanza: Madrid. Axudante na Facultade de Dereito en Madrid. Ao igual que o seu irmán Jesús, apartado da docencia e exilio <![CDATA[Antonio García Varela]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21469/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 64 anos, Profesor universitario. Natural de O Carballiño (Ourense). Veciñanza: Madrid. Catedrático de Organografía e Fisioloxía Vexetal en Madrid. Separado da súa cátedra. <![CDATA[Salustio Alvarado Fernández]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21468/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 42 anos, Profesor universitario. Natural de A Coruña (A Coruña). Veciñanza: Madrid. Catedrático de Organografía e Fisioloxía Animal en Madrid. Tras un longo procedemento, e sen que a súa docencia sexa interrumpida, é inhabilitado para desempeñar cargos directivos e de confianza. <![CDATA[Manuel López Enríquez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21467/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 49 anos, Profesor universitario. Natural de Monforte de Lemos (Lugo). Veciñanza: Madrid. Axudante de clases prácticas de Oftalmoloxía en Madrid. Tras a guerra, cesado no seu posto. Posteriormente entrou no CSIC. <![CDATA[Miguel Gallas Novas]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21466/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 31 anos, Profesor universitario. Natural de Pontevedra (Pontevedra). Veciñanza: Madrid. Axudante de clases prácticas de Fisioterapia na cátedra de Varela Radio en Madrid.. Tras a Guerra, inhabilitado para exercer cargos e incapacitado para presentarse a oposicións durante seis anos. <![CDATA[Salvador Velayos Hermida]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21465/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 31 anos, Profesor universitario. Natural de Lugo (Lugo). Veciñanza: Madrid. Catedrático de Física Teórica en Valencia (1936) e traballo no Instituto Nacional de Física e química.. Inhabilitado para desempeñar cargos e traslado forzoso a Valladolid. En 1955 retorna á Universidade madrileña por oposición. <![CDATA[Miguel Crespí Jaume]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21464/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 43 anos, Profesor universitario. Natural de Pontevedra (Pontevedra). Veciñanza: Madrid. Catedrático de Química Teórica en Madrid. Separación do servizo e multa por parte do TRP. Rehabilitado en 1952 continuou a docencia en Madrid pero inhabilitado para exercer cargos. <![CDATA[Manuel Rey Busto]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21459/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 34 anos, Profesor universitario. Natural de Santiago de Compostela (A Coruña). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina. Inhabilitación absoluta para todas as universidades españolas <![CDATA[Mario López Durá]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21458/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 25 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas de Anatomía na Facultade de medicina. Inhabilitación absoluta <![CDATA[Jerranfel Cordero Carrete]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21457/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina. Ábreselle expediente por rebeldía ao fuxir a América. <![CDATA[Francisco Nogales Ortiz]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21456/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas de Xinecoloxía e Obstetricia. Inhabilitación absoluta. Pasado o tempo continuou a docencia en Madrid. <![CDATA[Eladio López Jiménez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21455/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Medicina. Separación definitiva no servizo con baixa no escalafón <![CDATA[José Carrero Nine]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21454/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 31 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Anatomía e Técnica Anatómica na Facultade de Medicina. Inhabilitación para exercer cargos de confianza <![CDATA[Miguel Vilar y Vidal]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21453/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 40 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Anatomía na Facultade de Medicina. Separación definitiva do servizo. Rehabilitado en 1940 pero deixa a docencia por solicitar a excedencia. <![CDATA[Jaime Pi y Suñer]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21452/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 33 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Fisioloxía na Facultade de Madicina. Separación definitiva do servizo e exilio en México. <![CDATA[Antonia Ferrín Moreiras]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21451/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 22 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Axudante de clases prácticas na Facultade de Ciencias e profesora do Instituto.. Inhabilitada para exercer cargos de confianza. Rehabilitada en 1940 <![CDATA[Fernando Calvet Prats]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21450/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 33 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Química Orgánica e membro da xunta directiva do Padroado da Universidade. Separación definitiva do servizo. Marcha a Suecia e Inglaterra e de regreso a Galicia é ingresado por breve tempo na cadea. Rehabilitado en 1944. <![CDATA[Leoncio Virgós Guillén]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21449/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 44 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Química Inorgánica en Farmacia. Separación definitiva do servizo e exilio en Arxentina. Morte en 1938 e represión económica post-mortem por parte do TRP <![CDATA[Carlos Puente Sánchez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21448/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 49 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Farmacia Práctica e membro da xunta directiva do padroado da Universidade.. Suspensión de emprego e soldo durante dous anos e inhabilitación para desempeñar cargos de confianza. Sancións por parte do TRP. Tras a sanción incorporouse á docencia. <![CDATA[Aniceto Charro Arias]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21447/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 33 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Técnica Física e Análise Química e secretario da Facultade de Farmacia.. Suspensión de emprego e soldo durante dous anos e inhabilitación para desempeñar cargos de confianza. Tras a sanción incorporouse á docencia. <![CDATA[Francisco Giral González]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21446/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 25 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Química Orgánica na Facultade de Farmacia. Separación definitiva do servizo e sanción por parte da Comisión de Incautacións e do Tribunal de Responsabilidades Políticas. Exilio en México. <![CDATA[Enrique Rajoy Leloup]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21443/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 54 anos, Profesor universitario. Natural de Santiago de Compostela (A Coruña). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Dereito Civil. Concelleiro de Compostela. Separación definitiva do servizo. <![CDATA[Juan Brañas Cancelo]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21442/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Dereito Internacional. Separación definitiva do servizo. <![CDATA[Antonio Sacristán Colás]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21441/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de dereito Mercantil. Deputado en 1931 por Cáceres.. Separación do servizo e exilio <![CDATA[José Arias Ramos]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21440/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 42 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Dereito Romano e secretario xeral da Universidade.. Destitución e suspensión de emprego e soldo durante dous anos. En 1953 foi nomeado maxistrado do Tribunal Supremo. <![CDATA[Jesús Prados Arrarte]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21439/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 27 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Economía Política e Facenda Pública. Separación definitiva do servizo. Co tempo foi rehabilitado fóra de Galicia, pero entre 1962-64 ten que exiliarse. <![CDATA[Adolfo Miaja de la Muela]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21438/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 28 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catedrático de Dereito Internacional e secretario das Facultade de Dereito.. Xulgado co resultado de sentenza a prisión 12 anos. Destitución e cese. <![CDATA[Felipe Cordero Carrete]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21437/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 41 anos, Profesor universitario. Natural de Redondela (Pontevedra). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Auxiliar de clases prácticas de inglés e director da Residencia de Estudiantes. Socio do SEG.. Separado definitivamente do servizo. Exercería labor cultural no Instituto Padre Sarmiento. <![CDATA[Manuel Remuñán García]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21436/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 42 anos, Profesor universitario. Natural de Santiago de Compostela (A Coruña). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Literatura e catedrático de Instituto. Suspensión de emprego e soldo durante dous anos. <![CDATA[Sebastián González García-Paz]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21435/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 28 anos, Profesor universitario. Natural de Pontevedra (Pontevedra). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Paleografía e Historia da Arte. Dirixente do SEG. Separación definitiva do servizo e exilio. <![CDATA[Juan David García Bacca]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/21434/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 35 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Catdrático de Lóxica. Separación definitiva no servizo e exilio. <![CDATA[Francisco Fernández del Riego]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/19223/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 23 anos, Profesor universitario. Natural de Lourenzá (Lugo). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). PG, Profesor auxiliar de clases prácticas de Dereito.. Detención sen procesamento xudicial e perda do seu posto de traballo. <![CDATA[Baldomero Casal Aboy]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/18896/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 27 anos, Profesor universitario. Natural de Pontedeume (A Coruña). Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de microbioloxía e Hixiene na Facultade de Medicina. Excedencia forzosa e inhabilitación para cargos de confianza. Tras ser rehabilitado abandona a docencia. <![CDATA[Arturo Cervigón Díaz]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/18895/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 44 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Natural de Arxentina. Axudante de clases prácticas na Facultade de Mediciña. Concelleiro. Separación definitiva do servizo. Represión económica e inhabilitación por parte do TRP <![CDATA[Isidro Parga Pondal]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/18863/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 36 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Química Analítica na Facultade de Ciencias. Membro do Seminario de Estudos Galegos. Separación definitiva do servizo <![CDATA[Manuel Varela Radio]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/18857/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 63 anos, Profesor universitario. Natural de Santiago de Compostela (A Coruña). Veciñanza: Madrid. Catedrático de Obstetricia e Xinecoloxía en Madrid. Tras o Golpe exíliase en Francia e Suíza, polo que é cesado polas autoridades republicanas por abandono de posto. En 1941, retorna a España sendo sometido a varios procesos por tribunais depuradores. Reposto en 1945 e poucos días despois é xubilado. <![CDATA[Jesús Vázquez Gayoso]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/13725/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 24 anos, Profesor universitario. Natural de A Pontenova (Lugo). Veciñanza: Madrid. IR, Axudanta na Cátedra de Historia do Dereito na Facultade de Dereito en Madrid. Apartado da docencia e exilio en distintos lugares de Latinoamérica <![CDATA[Manuel Martínez-Risco y Macías]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/13705/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 51 anos, Profesor universitario. Natural de Ourense (Ourense). Veciñanza: Madrid. IR, Catedrático de Acústica e Óptica en Madrid. Deputado por Ourense. Separación indefinida do servizo e exilio en Francia <![CDATA[Juan López Durá]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/13699/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 26 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). PG, Natural de Cuba. Profesor auxiliar de dereito administrativo. Concelleiro. Separación definitiva do servizo. Incorporado ao exército republicano. Marcha a Francia e logo exilio en México. <![CDATA[Luis Rufilanchas Salcedo]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/11101/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 27 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Madrid. PSOE, Natural de Asturias. Deputado en Cortes. Morto o 11 de xullo de 1937Xulgado na Coruña por rebelión co resultado de sentenza a pena de morte. <![CDATA[Ramón Baltar Domínguez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/4918/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 34 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Patoloxía Cirúrxica na Facultade de Medicina. Inhabilitación perpetua para exercer cargos directivos. Ao finalizar a guerra continua na docencia universitaria. Preso en Vigo en 1948 acusado de contribuír ao Socorro Rojo Internacional <![CDATA[Gumersindo Sánchez Guisande]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/4911/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 44 anos, Profesor universitario. Natural de Santiago de Compostela (A Coruña). Veciñanza: Zaragoza. IR, Catedrático de Anatomía Descritiva na Universidade de Zaragoza. Concelleiro en Zaragoza. Agochado e fuxido nos primeiros intres do Golpe. Separación definitiva do servizo e exilio en Arxentina <![CDATA[Alejandro Otero Fernández]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/4907/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 48 anos, Profesor universitario. Natural de Redondela (Pontevedra). Veciñanza: Madrid. PSOE, Estudou en Compostela. Catedrático de Obstetricia e Xinecoloxía na Universidade de Granada. Reitor nesa Universidade. Deputado por Pontevedra e subsecretario de defensa durante a Guerra Civil.. Tras a Guerra marcha de España. Separación definitiva do servizo e exilio en México. <![CDATA[Narciso Carrero Nine]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/4883/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 29 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Otorrinolaringoloxía na Facultade de Madicina. Inhabilitado para a docencia durante un ano e indefinida para cargos de confianza. Despois da guerra continua na docencia. <![CDATA[Antonio Baltar Domínguez]]> http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/4878/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Home de 30 anos, Profesor universitario. Veciñanza: Santiago de Compostela (A Coruña). Profesor auxiliar de Histoloxía e Anatomía Patolóxica na Facultade de Medicina. Separación definitiva do servizo. Perseguido e exilio en Arxentina.